PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SIS ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

Spațiul Schengen reprezintă o zonă întinsă de pe continentul european în care au fost eliminate controalele la frontierele interne comune. Țările participante aplică norme comune privind controalele la frontierele externe ale spațiului Schengen, precum și în ceea ce privește acordarea vizelor și cooperarea în materie penală între serviciile polițienești și judiciare.

Detalii

Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și aplicabil statelor membre UE

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

Detalii

Ce este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care sunt sarcinile sale?

Potrivit legii de înființare, organizare și funcționare (Legea nr. 102/2005), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Detalii

Plangere

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici.

Detalii

Pentru alte detalii

coordonatele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt

Detalii

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu

În ceea ce privește Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, conform Legii nr. 218/2002, exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Detalii

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de către Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu

Detalii

Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate

Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu

Detalii

Prelucrarea unor numere de identificare națională

Prelucrarea unor numere de identificare națională:

Detalii

Categorii de destinatari ale datelor personale

Categorii de destinatari ale datelor personale:

Detalii

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

Detalii

Drepturile persoanelor vizate

Drepturile persoanelor vizate:

  Ca o garanție a realizării scopului declarant al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

Detalii

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, responsabilul desemnat cu protecția datelor cu caracter personal este

Doamna inspector principal de poliție MIOARA BOȚOROAGĂ.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta ofițerul responsabil cu protecția datelor personale, la numărul de telefon 0246.207.103.

Detalii