RESPONSABIL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subinspector de poliţie BOŢOROAGĂ MIOARA

Telefon : 0246 207103

Fax: 0246 219754

Pagina web: https://gr.politiaromana.ro

email: cabinet@gr.politiaromana.ro

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - BOŢOROAGĂ MIOARA.

Detalii

INFORMARE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu -  în calitate de operator de date cu caracter personal - colectează, prelucrează şi stochează date cu caracter personal, în scopul:

Detalii

Plângeri

Plângeri adresate direct ANSPDCP

Detalii

Drepturi ale cetăţenilor străini

DREPTURI ALE CETĂŢENILOR  STRĂINI  ÎN  CEEA  CE  PRIVEŞTE PROTECŢIA  DATELOR   PERSONALE

Detalii

Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, sunt cele prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, după cum urmează :

Detalii

Definiţii

EFINIŢII SPECIFICE DOMENIULUI PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  CU OCAZIA PRELUCRĂRII ACESTORA

 

Detalii

Ghid

GHID
pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul .....(se menţionează instituţia)

Detalii

A.N.S.P.D.C.P.

   În contextul aderării României la U.E., problematica  protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi  importanţă deosebite,  tendinţe  relevate  de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii  specifice domeniului abordat, precum  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Detalii