An concurs Data concursului Data postarii Afişează

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarelor de candidat, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, poziția [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarelor de candidat, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef poliție oraș [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatul final la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, poziţia 123 din statul de [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de șef serviciu la Servicul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, poziţia 123 din statul de [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu rezultatul testării psihologice susţinută la data de 08.02.2023, de către candidatul înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Rutier, poziția 123 din statul de organizare al [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarului de candidat, la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot
Data postarii: 03 Ianuarie 2023
Data concursului: 27 Ianuarie 2023

Anunţ concurs ocupare funcţii vacante de şef post I la Posturile de Poliţie Bulbucata şi Clejani

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Șef Post la Postul de Poliție Bulbucata și Șef Post la Postul de Poliție Clejani din cadrul Inspectoratului de [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatul final la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Șef Post la Postul de Poliție Bulbucata și Șef Post la Postul de Poliție Clejani din cadrul Inspectoratului de Poliție [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarelor de candidat, la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de șef post I la Postul de Poliție Bulbucata, poziţia 672 din statul [...]

Citeşte tot
Data postarii: 17 Ianuarie 2023

Anunţ testare psihologica candidaţi concurs

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatul final la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de şef birou I la Poliția municipiului Giurgiu - Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban, poziţia 303 din statul de [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de şef birou I la Poliția municipiului Giurgiu - Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban, poziţia 303 din statul [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarului de candidat, la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef birou I la Poliția municipiului Giurgiu - Biroul de Ordine Publică [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

ANUNȚ privind rezultate obţinute la testarea psihologică susţinută în data de 16.12.2022 de către candidaţii declaraţi “ADMIS” la concursurile organizate pentru ocuparea unor posture vacante de ofiţer de poliţie, specializarea [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În atenţia candidatilor declarati „admis” la concursurile organizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu pentru ocuparea unor posturi vacante de agent de [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatul final la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de șef secție rurală II la Secția 7 Poliție Rurală Băneasa din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, [...]

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de șef secție rurală II la Secția 7 Poliție Rurală Băneasa din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, [...]

Citeşte tot
Data postarii: 05 Ianuarie 2023

Anunţ validare dosar candidat

A N U N Ţ cu ocazia verificării completitudinii şi a corectitudinii dosarului de candidat, la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef secție [...]

Citeşte tot
Data postarii: 03 Ianuarie 2023

Anunţ testare psihologică candidat

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și actele normative emise în aplicarea acestora, ale H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind [...]

Citeşte tot

TABEL cu rezultatul final obţinut la examenul pentru promovarea în treapta imediat superioară de referent I la Poliţia Oraşului Bolintin Vale – secretariat, documente clasificate şi arhivă, din cadrul I.P.J. Giurgiu

Citeşte tot

TABEL NOMINAL cu punctajul acordat candidatului la examenul pentru promovarea în treapta imediat superioară de referent I la Poliţia Oraşului Bolintin Vale – secretariat, documente clasificate şi arhivă, din cadrul I.P.J. Giurgiu

Citeşte tot