Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

   Ca regulă generală, datele sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite și termene maxime  de păstrare, prin acte normative, regulamente și dispoziții interioare, cu avizul A.N.S.P.D.C.P.