Categorii de date cu caracter personal prelucrate de către Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu:

-codul numeric personal (C.N.P);

-seria și numărul actului de identitate / pașaportului;

-date privind săvârșirea de infracțiuni;

-date privind condamnări penale / măsuri de siguranță;

-date privind sancțiuni disciplinare /administrative;

-date privind sancțiuni contravenționale;

-date privind cazierul judiciar;

-numele și prenumele;

-numele și prenumele membrilor de familie;

-sexul;

-porecla /pseudonimul;

-data și locul nașterii;

-cetățenia;

-datele din actele de stare civilă;

-datele din permisul de conducere/ certificatul de înmatriculare;

-caracteristici fizice / antropometrice;

-telefon / fax;

-adresă domiciliu /reședință;

-e-mail;

-profesie;

-loc de muncă;

-situație familială;

-situație militară;

-situație economică și financiară;

-date privind bunurile deținute;

-date bancare;

-imagine;

-calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator);

-imaginile ștampilelor folosite la săvârșirea de infracțiuni;

-date referitoare la fenomenul falsificării de monedă sau alte valori;

-date de geolocalizare / date de traffic;

-voce;

-fotografiile persoanelor;

-cod unic de înregistrare, terminale de comunicații;

-marca și modelul autoturismului, seria de șasiu;

-obișnuințe /preferințe /comportament;

-date privind următoarele bunuri: vehicule furate, deturnate sau pierdute; ambarcațiuni; aeronave; echipamente industriale; motoare exterioare; containere; arme de foc furate, deturnate sau pierdute; documente de identitate eliberate  (pașapoarte, acte de identitate, premise de conducere, premise de reședință, documente de călătorie) furate, deturnate sau pierdute; banknote (bilete înregistrate); certificate de înmatriculare a vehiculelor sau plăcuțelor de înmatriculare furate, deturnate, pierdute sau anulate; valori mobiliare și mijloace de plată cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni care au fost furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate;

-semnătura;

-numărul dosarului de pensie;

-numărul asigurării sociale /asigurării de sănătate;

-date privind formarea profesională – diplome – studii.