Prelucrarea unor numere de identificare națională:

-codul numeric personal (CNP);

-seria și numărul actului de identitate;

-numărul pașaportului / permisului de conducere;

numărul asigurării sociale sau de sănătate.