Categorii de destinatari ale datelor personale:

-persoana vizată;

-reprezentanții legali ai persoanei vizate;

-autoritățile publice centrale sau locale de aplicare a legii;

-agenții de colectare a debitelor / recuperare a creanțelor;

-societăți de asigurare /reasigurare;

-autorități de aplicare a legii din statele membre Schengen;

-mass-media;

-instituții de învățământ și educație;

-societăți bancare;

-organizații profesionale;

-asociații și fundații;

-angajatorul/ potențialul angajator al persoanei vizate;

destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTERPOL, EUROPOL