Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:
Sediul în B-dul General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București

Telefon : 031.805.92.11, 031.805.92.12
Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro