Drepturile persoanelor vizate:

  Ca o garanție a realizării scopului declarant al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

-dreptul la informare (art. 13, 14 și 34);

-dreptul de acces  al persoanei vizate (art. 15);

-dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal  (art. 16);

-dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17);

-dreptul la restricționarea prelucrării (art 18);

-dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19);

-dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);

-dreptul la opoziție (art. 21);

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate , inclusive crearea de profiluri (art. 22);

dreptul de a se adresa justiției (art. 79).