În ceea ce privește Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, conform Legii nr. 218/2002, exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

 

     Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

 

     Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, în calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de punerea în aplicare și respectarea normelor de prelucrare a datelor cu caracter personal la prelucrările efectuate la nivelul serviciilor / birourilor / compartimentelor/ subunităților / secțiilor de poliție rurală și posturilor de poliție comunală.

 

     Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

-prevenire, depistare, cercetare, reprimare a infracțiunilor și alte activități desfășurate în domeniul dreptului penal;

-prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor;

-menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice;

-ținere a evidențelor cu persoanele suspecte că pregătesc, comit  sau au săvârșit fapte penale, contravenții, a obiectelor furate, pierdute sau deturnate, cu excepția autovehiculelor, plăcilor de înmatriculare auto, precum și a armelor și munițiilor;

-ținere a evidențelor cu persoanele care obțin autorizații de deținere și/sau comecializare a detectoarelor de metale și a datelor referitoare la detectoarele de metale;

-asigurare a respectării regimului legal al armelor și munițiilor;

-ținere a evidențelor cu autovehiculele înmatriculate în circulație pe teritoriul României care aparțin unor persoane care au calitatea de debitor și asupra cărora executorul judecătoresc a dispus aplicarea sechestrului;

-îndrumare, supraveghere și control al respectării normelor de circulație pe drumurile publice;

-stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale conducătorilor de autovehicule și mopede înmatriculate în alte state și utilizate pe teritoriul României fără transcrierea dreptului de proprietate în evidențele române;

-transmitere a informațiilor suplimentare privind persoane și bunuri aferente semnalărilor din Sistemul de Informații Schengen;

-emitere autorizații / licențe conform competențelor;

-acreditare a reprezentanților mass-media;

-monitorizare /securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice /private;

-gestionare a resurselor umane;

-gestionare a resurselor economico-financiare și administrative.

 

      Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimțământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.