Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu

-date privind starea de sănătate;

-date genetice;

-date biometrice;

-date privind originea rasială sau etnică;

-date privind opiniile politice;

-date privind confesiunea religioasă / convingerile filozofice/ apartenența la sindicate;

date privind viața sexuală sau orientarea sexuală