Comisar şef de poliţie CĂCIULAN MIHAI

Telefon : 0246 207199

CURRICULUM VITAE

Data şi locul naşterii: 25.09.1973; România,  judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu

Starea civilă: Necăsătorit

Studii:

 • 2014 – curs de perfecţionare în domeniul managementului calităţii: standardul SR EN ISO/CEI 17020; standardul SR EN ISO 19011; standardul SR EN ISO/CEI 17025; ghidurile ILAC G19 - Asociaţia de Acreditare din România – Organismul Naţional de Acreditare.

 • 2011 – curs de perfecţionare „Schengen, biometrie şi falsuri în documente” - Institutul de Studii pentru Ordine Publică al M.A.I.
 • 2010 – curs de perfecţionare „Crime scene investigation in case of fires”-Institutul de Studii pentru Ordine Publică al M.A.I.
 • 2004 – curs postuniversitar în specializarea „Criminalistică” – Academia de Poliţie „ALEXANDRU IOAN CUZA”,
 • 2003 – acreditat ca expert criminalist autorizat în domeniile „balistică” şi „dactiloscopie”
 • 2001 – absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „ALEXANDRU IOAN CUZA”, cu diplomă de licenţă în ştiinţe juridice
 • 1993 – absolvent al Şcolii Militare de Subofiţeri de Poliţie „VASILE  LASCĂR” Câmpina, cu diplomă în specializarea „Criminalistică”
 • 1992 – absolvent al liceului „ION MAIORESCU” din mun.Giurgiu, profil „matematică-fizică”, cu diplomă de bacalaureat

Experienţa:

 • 01.09.2008 – prezent, şef al Biroului de Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei
 • 2004 – 2008, expert criminalist în cadrul compartimentului „Expertize şi Constatări Tehnico-Ştiinţifice” al Serviciului Criminalistic
 • 1993 – 2004, specialist criminalist în cadrul Serviciului Criminalistic

Limbi străine:

 • Franceză, nivel mediu
 • Engleză, nivel mediu