SERVICIUL CRIMINALISTIC este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, realizează expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi lucrările specifice necesare identificării criminalistice.

Șef al Serviciului Criminalistic

Comisar şef de poliţie CĂCIULAN MIHAI

Telefon : 0246 207199

Detalii

Şef al Biroului de Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei

Împuternicit Şef Birou Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei

Subinspector de poliție Stefan Cezar Iulian

Telefon : 0246 207199

Detalii