Șef Serviciu Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Comisar de poliție Ghelmez Mariana

Telefon : 0246 207016