SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE este structura de specialitate care asigură organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţilor din domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statisticii, evidenţelor speciale, dactiloscopiei decadactilare şi arhive având ca scop cunoaşterea situaţiei operative, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

     Începând cu data de 01.02.2017 la primirea cererii de obţinere a certificatului de cazier judiciar atât pentru persoana fizică cât şi pentru cea juridică, lucrătorii desemnați NU VOR MAI SOLICITA CHITANŢA prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.

 

Şef al Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Șef Serviciu Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Comisar de poliție Ghelmez Mariana

Telefon : 0246 207016

Detalii