Şef al Serviciului Acţiuni Speciale


Comisar de poliţie FARMATE ADRIAN DAN


Telefon : 0246 207278