SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni cu grad sporit de dificultate.

Şef al Serviciului Acţiuni Speciale

Şef al Serviciului Acţiuni Speciale

Comisar de poliţie FARMATE ADRIAN DAN

Telefon : 0246 207278

Detalii