DOCUMENTE NECESARE

 •  cerere, datată şi înregistrată din partea unităţii angajatoare, prin care se solicită avizarea;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe ultimul act de studii;
 • fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;
 • certificatul de cazier judiciar
 • atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.

  Pentru personalul care provine din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea obţinerii atestatului este necesar un certificat de competenţe profesionale eliberat de către un centru acreditat pentru evaluarea competenţelor profesionale, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 13 din Legea nr. 40/2010.

    Puteţi solicitat detalii, despre centrele acreditate,  Serviciului de Ordine Publică.

   Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European atestatul se poate elibera de la poliţie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.

DOCUMENTE NECESARE AVIZĂRII PORT ARMĂ (DE SERVICIU) A PERSONALULUI DE PAZĂ

 •  Adresă către IPJ Giurgiu formulată de angajator
 •  Copie B.I./C.I.
 •  Copie act studii
 •  Fişă medicală tip deţinătorii de arme şi muniţii
 •  Examen psihologic
 •  Certificat de cazier judiciar
 •  Copie atestat
 •  Copie contract individual de muncă şi dovada certificată a înregistrării acestuia în aplicaţia „ ReviSal”
 •  Copie instructaj efectuat de angajator pe linie de arme şi muniţii conform Legii 295/2004, avizat de organele competente de poliţie de la sediul social al angajatorului.
 •  Angajament al agentului de pază de însuşire a instructajului.