SERVICIUL RESURSE UMANE este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Şef al Serviciului Resurse Umane

Comisar de poliție CODREANU BOGDAN CONSTANTIN

Telefon : 0246 207008

Detalii