SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile ce revin poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, asigură aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin poliţiei în conformitate cu prevederile legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Şef al Serviciului Ordine Publică

Comisar-şef de poliţie BRATU MARIAN

Telefon : 0246 207013

Detalii