COMPARTIMENTUL PSIHOLOGIE este structura de specialitate care desfăşoară activităţi de evaluare psihologică şi asistenţă psihologică primară şi profilactică la nivelul inspectoratului.