COMPARTIMENTUL JURIDIC este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Coordonator Compartiment Juridic

Subcomisar de poliție GACIU ALINA ADI

Telefon : 0246 207102

Detalii