COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petiţiilor cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de personalul Poliţiei Române, cu excepţia celor care sunt, în mod obligatoriu, în competenţa de soluţionare a altor organe de cercetare penală.

Coordonator Compartiment Control Intern

Comisar de poliţie CERVEANU FLORENTINA MIHAELA

Telefon : 0246 207119

Detalii