Șef Birou Analiza și Prevenirea Criminalității

Inspector principal de poliţie Șoricică Alexandra Liliana

Telefon : 0246 202708