În conformitate cu art.19, alin.4 din Instrucţiunile MAI nr.9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi a art.8 din H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003.