ANUNȚ

cu privire la testarea de verificare a cunoașterii regulilor de circulație care se susține de titularul permisului de conducere conform prevederilor art. 104art. 106 și art. 106 ind. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Prin prezentul anunț, aducem la cunoștința persoanelor interesate faptul că, începând cu data de 27 ianuarie a.c., testarea privind reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule se va susține la sediul Poliției Municipiului Giurgiu- strada Mircea cel Bătrân, nr.36, din municipiul Giurgiu (vis-a-vis de Parcul Alei), în fiecare marți (ora 11:00), miercuri (ora 17:00) și joi (ora 11:00).

 

Suplimentar, oferim următoarele precizări:

 

PERIOADA DE SUSPENDARE A  EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE SE REDUCE CU O TREIME LA CEREREA TITULARULUI, DACA SUNT INDEPLINITE, CUMULATIV, URMATOARELE CONDITII:

- a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

- a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei.

 

CONDUCATORUL DE AUTOVEHICUL SAU TRAMVAI NU BENEFICIAZA DE REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE A EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE, DACA :

a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei

suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

 

DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTAREA PENTRU SUSTINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LEGISLATIE RUTIERA:

-Actul de identitate;

-Originalul dovezii înlocuitoare a permisului de conducere (sau a declarației notariale din care rezultă pierderea, distrugerea sau furtul acesteia).

 

PROGRAMUL DE TESTARE A PERSOANELOR PENTRU REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE:

Marți, începând cu ora 11:00.

Miercuri, începând cu ora 17.00.

Joi, începând cu ora 11:00.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE:

-         cerere tip, atașată prezentului anunț.

 

La accesul în instituţie, conform prevederilor privind limitarea răspândirii virusului gripal COVID 19, persoanele care doresc să se adreseze poliţiştilor din cadrul ghişeului de lucru cu publicul de la Serviciul Rutier Giurgiu, au obligaţia de a purta mijloace de protecţie individuale (mănuşi, mască, pix propriu), precum şi de a respecta regulile şi de a utiliza mijloacele puse la dispoziţie în incinta instituţiei (păstrarea distanţei de siguranță, utilizarea dezinfectantului disponibil în holul de acces, prezentarea documentelor doar la solicitarea lucrătorului de la ghișeu).

 

Privind condițiile de susținere a testării la reguli de circulație rutieră susținută la sediul I.P.J. Giurgiu-Poliția Municipiului Giurgiu.

Având în vedere contextul general actual referitor la măsurile de prevenire și combatere a virusului Sars-Cov-2 și celelalte măsuri referitor la accesul în sala de testare se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data susținerii testului, respectiv:

 

 

- persoanele care susțin testul vor avea asupra lor actul de identitate(document din care să reiasă datele de identificare), dovada înlocuitoare a dreptului de a conduce fără valabilitate/declarație notarială prin care se atestă faptul că a intervenit pierderea în circumstanțe necunoscute a dovezii înlocuitoare.

- candidații au obligația ca la intrarea în sală să nu aibă asupra lor telefoane mobile sau ceasuri digitale.

- testul presupune un număr de 15 întrebări având fiecare un singur răspuns corect iar pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să răspundă în mod corect la cel puțin 13 întrebări.

- marcarea răspunsului corect se va face prin evidențierea căsuței aferentă răspunsului considerat corect printr-un “X”, iar efectuarea unor alte însemnări cu excepția celor indicate de mebrii comisiei va atrage anularea răspunsului.

- timpul alocat testului este de 20 de minute.

- în cazul persoanelor care au fost declarate Admis, acestea vor depune o cerere de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce la Serviciul Rutier pe raza căruia a fost constatată abaterea.

 

 

 

 

Articolul 104 din O.U.G. nr.195/2002r

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a

municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul

General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de

suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei

suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102

alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade

de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

La data de 31-01-2022 Articolul 104 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA nr.

1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 106 din O.U.G. nr.195/2002r

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de

verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a

perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

La data de 31-01-2022 Articolul 106 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA nr.

1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022                                                                                                            

Articolul 106^1 din O.U.G. nr.195/2002r

((1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod

obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare

agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare

a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

Pagina 53 din 119

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului

ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea

unui vehicul sau alte pagube materiale.

La data de 31-01-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 30,

Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie

2022

(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a

dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie

pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

La data de 31-01-2022 Alineatul (2) din Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din

ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la şi alin. (1) (2) se prelungesc, de

drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de

cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de

suspendare.

(4) Abrogat.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din

ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

La data de 16-08-2019 Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august

2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019

 

Vă adresăm rugămintea de a conștientiza importanta măsurilor adoptate în contextul situației epidemiologice din România, pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus. Astfel, măsurile sunt cu caracter temporar, fiind generate de instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României.

Fişiere ataşate