Comisar şef de poliţie ŞUŢĂ CONSTANTIN CRISTIAN

Telefon : 0246 207105

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Data, locul naşterii 23.04.1974,  România,  municipiul Bucureşti, sectorul 5

Starea civilă: Căsătorit, un copil

Studii:

 • 09/2015 - Stagiu de specializare pe linie de tradiții și educație – Institutul de Studii pentru Ordine Publică – MAI – București.
 • 10/2013 - Curs "Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în activitatea de transpunere şi de punere în aplicare a acquis-ului Uniunii Europene" - Fondul Social European 2012-2013 - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
 • 03/2013 - Curs "Asistent relaţii publice şi comunicare" - Institutul de Studii pentru Ordine Publică din cadrl M.A.I.
 • 2011 – absolvent al „High Level Course on Police, Civil and Military Relations” organizat de Centrul de Excelenţă al Unităţilor Poliţiei de Stabilizare (CoESPU – Vicenza, Italia);
 • 2008 - absolvent al “Cursului de perfecţionare curentă – Limbă Engleză – Drept Comunitar în domeniul Schengen” la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi;
 • 2008 - absolvent al cursului de  “Monitori poliţie civilă ONU” Centrul de Studii Postuniversitare al M.I.R.A., Bucureşti;
 • 2007 – absolvent al Cursul de Pregătire Specializată în domeniul Anticorupţie – Guardia Civil, Constanţa;
 • 2007 - absolvent al Stagiului de Pregătire “Educaţie comportamentală în probleme de poliţie - Purtarea in momente conflictuale pe baza analizei tranzactionale” - Swiss Agency For Development And Cooperation – Swiss Police Institute;
 • 2005 - absolvent al Stagiului de Pregătire “Informaţii de Frontieră, Organizare Judiciară, Cooperare Internaţională şi Schengen” ;
 • 2005 - absolvent al Cursului “Lupta împotriva filierelor de migraţie clandestină”, organizat de OCRIEST - Direcţia Centrală de Poliţie de Frontieră Franceză;
 • 2004 - absolvent al Cursului “Informaţii de Frontieră “, organizat de Guardia Civil, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare al Poliţiştilor de Frontieră Iaşi;
 • 2002 - absolvent al cursului pe linia “Traficului de Persoane – Analiză Tranzactională”, organizat de S.E.C.I. – United Nations – Romania, Mangalia;
 • 2000 - “Curs postuniversitar” organizat de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”- specialitatea “Ştiinţe Penale”;
 • 2000 - absolvent al Cursului de Atestare Lingvistică, specialitatea Limbă Franceză – nivel “Intermediar”, organizat de “Institutul Francez “ Bucureşti;
 • 1999 - absolvent al Cursului de Atestare pentru Institutori, specialitatea “Lupta împotriva traficului de droguri”, organizat de Vama Regală Britanică, Braşov;
 • 1999 - absolvent al  Stagiului de Management în Poliţia de Frontieră, organizat de Serviciul Coordonare Internaţională Poliţienească al Direcţiei Centrale de Poliţie de Frontieră Franceză;
 • 1998 – absolvent al Cursului de Atestare Lingvistică, specialitatea Limbă Franceză, organizat de “Institutul Francez “ Bucureşti;
 • 1997 – absolvent alCursului de Perfecţionare Limbi Străine, specialitatea Limbă Franceză, organizat de Centrul M.I.- “Nicolae Golescu” – Slatina;
 • 1997 - absolvent al Academiei de Poliţie “A.I.Cuza” - Facultatea de Drept, cu diplomă de licenţă;
 • 1992 - absolvent al Liceului Industrial Nr. 4 – Energetic, Bucureşti, cu diplomă de bacalaureat;

Experienţa:

 • 15.03.2017 - prezent - Sef Serviciu Cabinet;
 • 01.08.2016 - 15.03.2017 - Imputernicit Sef Serviciu Cabinet;
 • 2011 – 01.08.2016, ofiţer relaţii publice - Serviciul Cabinet - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu;
 • 2010 – ofiţer în cadrul Serviciului Cabinet - Compartimentul Schengen şi Relaţii Internaţionale - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu;
 • 2010 - ofiţer în cadrul Compartimentului Control şi Investigaţii - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu;
 • 2008 – ataşat de afaceri interne al M.A.I. - secretar I – Ambasada României în Regatul Belgiei, Bruxelles;
 • 2006 - ofiţer în cadrul Biroului Control şi Investigaţii – Direcţia Poliţiei de Frontieră Giurgiu;
 • 2001 - ofiţer în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier – Feroviar;
 • 2000 – ofiţer în cadrul Biroului Informaţii - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu;
 • 1998 – ofiţer în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier – Feroviar;
 • 1998 – ofiţer în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Gara Fluvială Giurgiu;
 • 1998 – ofiţer în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Zona Liberă Giurgiu;
 • 1997 – 1998 ofiţer în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei de Frontieră, Străini şi Probleme de Migrări, Bucureşti.

Limbi străine: Franceza – bine; Engleza - bine